Saxonis Grammatici Danorum Historia libri XV (Basel, 1533), fols. 47r-v, 51v, 62v, records the exploits of Amgrimus, Aruarrodus, Harthbenus and Starcotherus.